2015-ös tevékenységi beszámoló

Az egyesület 2015. évi szakmai programja Az  Egyesület 2013.február 19. napjától jogosult ellátni a feladatait. Az  Egyesület a megalakuláskor megkezdett tevékenységeket ebben az évben is  folytatta, ugyanakkor új projektek megvalósítását is megkezdtük az  elmúlt évben.

1. Kóbor vagy elveszett kutyák hazajuttatása:

Jelenleg  2 chipolvasó készülékkel rendelkezünk, melynek segítségével próbáljuk  hazajuttatni a városban a kóborló kutyákat. (A korábban megvásárolt leolvasók közül egy autófeltörés áldozatául esett, egy pedig elromlott) Sajnos, még mindig nem tekinthető általánosnak a kutyák chippel történő ellátása, annak kötelező jellege ellenére, mivel azonban az egyesület hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, így az általános ellenőrzést sem lehet egyesületi kereteken belül megoldani, ez a hatóságok feladata (lenne). A  transzponderrel nem rendelkező kutyák esetében a befogás, az  elhelyezés  és a gondozás a legfontosabb feladatunk, illetve az eredeti tulajdonos fellelése. Amennyiben ez sikerül, a kutyát az egyesület költségére ellátjuk mikrochippel és oltással, és a költségeket a tulajdonossal téríttetjük meg. Amennyiben nem sikerül, a kutyát elhelyezzük és  ivartalanítást követően új gazdát keresünk neki.

2. Az egyesület gondozásában lévő kutyák: 

Az egyesület egyrészt a szarvasi gyepmesteri telepen, másrészt ideiglenes befogadóknál (tagoknál) helyez el kutyákat, menhely hiányában. Az elhelyezett állatok ellátásáról, orvosi vizsgálatairól, ivartalanításáról és egyéb szükséges beavatkozásokról az egyesület gondoskodik. 

3.Gyepmesteri telep: 

2013.  szeptembere óta látjuk el ezt a feladatot, együttműködési megállapodás  alapján, mely a legmegterhelőbb feladat az egyesület számára. Egyrészt,  mert jelenleg egy hétköznap délután járhatunk ki, így vannak, akik nem  tudnak besegíteni a feladatokba, másrészt anyagilag és érzelmileg is  kimerítő; ugyanakkor bizonyos fokú ellenőrzést gyakorolhatunk a kutyák  kiadása felett, továbbá a kutyák lehetőség szerint ivartalanítva –  amennyiben pedig erre nincsen fedezet, ivartalanítási kötelezettséggel –  vihetők el. Ezt a munkát önkénteseink továbbra is segítik hetenként  változó létszámmal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az  örökbefogadások száma megnőtt és az általunk választott gazdáktól a  kutyák nem kerülnek vissza, így az örökbefogadás eléri célját.  Sajnálatos módon a telep dolgozói nem vizsgálják a jelentkezők  alkalmasságát, így az általuk kiadott kutyák körül sokan  rövidebb-hosszabb időn belül visszakerülnek, ami rontja a kutya  esélyeit, így ezen is szeretnénk a jövőben változtatni. Ebben az  évben sikerült a kutyafuttatót kialakítani az egyesület támogatóinak segítségével, ami jelentősen egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a szocializációs feladatok ellátását. A fő feladatunk ezen a területen  továbbra is a kutyák szocializációja, új tulajdonoshoz kerülése  ajándékozási szerződés keretében. Továbbra is jelentős összegeket  fordítunk az állatorvosi ellátás biztosítására és a jogszabályban előírt  transzponderek beültetésére, oltásokra. 2015. december 31.  napjáig több, mint 240 kutyának találtunk gazdit, sok esetben az ország  más településén, illetve külföldön. Ebben elsősorban az általunk  létrehozott honlap, a közösségi oldalunk, a más internetes felületen  való hirdetés, illetve a rendszeres térségi szintű televíziós és rádiós  megjelenéseink is segítenek. 

4. Adománygyűjtések: 

A magánszemélyektől, cégektől kapott adományok  fontos bevételi forrásai az egyesületnek, mert lehetővé teszi a kutyák  folyamatos ellátását és a stabil működést. 2015-ben is szerveztünk adománygyűjtő  napokat a Tesco előtt. Folyamatosan kapjuk és várjuk a  támogatásokat (személyesen vagy banki átutaláson keresztül), pénzbeli,  élelmiszer vagy tárgyi adományok formájában.Emellett a város és a környező települések különböző pontjain adománygyűjtő dobozok (több, mint 20 helyen) kihelyezésével is biztosítjuk az adományozás lehetőségének folyamatosságát. 

5. Kutyás-piknik és a “piknikpark”: 

A  problémás viselkedés miatt bekövetkező állatelhagyások/leadások  számának csökkentése érdekében 2014. augusztusától havonta egy  alkalommal (2015-ben 10 alkalommal) a Mosoly Rehabilitációs Központ  szakembereinek részvételével ingyenes, egész napos foglalkozást  biztosítunk az érdeklődő kutyatulajdonosok részére. Ez a rendezvény  egyre nagyobb számú érdeklődőt vonz.A viselkedési problémákkal  küzdő állatok nevelése, szocializációja szintén rendkívül fontos - rövid  távon egyértelműen segíti az állatelhagyások csökkentését, hosszú távon  pedig tudatos és  egészséges társasági időtöltést biztosítunk,  fejlesztve a családi-szociális kapcsolatokat is. A programokon igény esetén segítünk kutyáktól idegenkedő  gyermekeknek és felnőtteknek úrrá lenni félelmeiken, és megtanítjuk a  kutyatulajdonosokat, hogyan kezeljék problémás viselkedésű kutyájukat  bármely helyzetben. Ugyanakkor a két egyesület együttműködése más  területeken – így nehezen kezelhető, illetőleg veszélyes befogott kutyák  elhelyezésében és rehabilitációjában – is megmutatkozik. 2015. májusában a Képviselő-testület támogatta kérésünket, és így hozzájutottunk egy alkalmas területhez, ahol a kutyás piknikeket és egyéb rendezvényeket is meg tudjuk szervezni. A terület bekerítésére is sor került, és karbantartása is az egyesület feladata.

6. Hatósági együttműködés: 

2015.  évben tovább fejlesztettük kapcsolatainkat Szarvas Város  Önkormányzatával, a Szarvai Járási Hivatallal és a KOMÉP  Városgazdálkodási Kft.-vel. 2015. április 10. napján sor került a Szarvasi Járási Hivatallal együttműködési megállapodás megkötésére, az önkormányzatnál  pedig sikeresen pályáztunk működési támogatásra. A jövőben szeretnénk az  együttműködést kiterjeszteni a szomszédos településekre is, hiszen  munkánkat nem csak Szarvason, hanem Békésszentandráson és Csabacsűdön is  végezzük. A 2015. évben három alkalommal is sor került rendőrségi, halőri és közterület-felügyelői segítséggel éhhalál szélén álló állatok befogására.

7. Médiakapcsolatok

Az írott sajtóban és a  televízióban is gyakran szerepel egyesületünk, valamint több rádió  interjú is készült, melyben igyekszünk a működési elveinket, a felelős  állattartás fontosságát hangsúlyozni. A gyepmesteri telepet, illetve ott  végzett munkánkat is sikerült megfelelően bemutatni, ezt a hagyományt a  jövőben is folytatni tervezzük. (2016. évben így elindult a “Kutyavilág” c. sorozat a Szarvasi Kábeltelevízió együttműködésével - a szerk.) Aktívan működtetjük a gazdikereső oldalakat, és a Facebook-oldalunkat is, a legtöbb kutya ezen az úton talál új családra. 2015. évben létrehoztuk a Facebook-on az örökbefogadott kutyáink gazdáiból álló csoportot, ezzel a kutyák életének követése, és az esetleges problémák megoldása is lényegesen könnyebbé vált.

8. SZJA 1%

Az Egyesület a 2014. év eredményei alapján regisztrálásra került az adóhatóságnál, mint az SZJA 1%-ra jogosult szervezet, így a 2015. adóév SZJA-bevallásoknál már megjelölhető, mint kedvezményezett. 

9. Együttműködés más állatvédő szervezetekkel

A 2015. évben is sor került fajtatiszta kutyák befogására, leadására, akik a fajtamentő egyesületekhez kerültek. Sikeresen együttműködünk az SOS Snauzer, a Retriever Rescue, a Vizslamentés, a Lelenc Kutyamentő Egyesület, “esélytelen” kutyusok esetében pedig az Ebárvaház tagjaival; pinscher és bull típusú kutyáink pedig a Mosoly Állatvédő Egyesületen keresztül kerülnek új családokhoz. A Mosoly Állatvédő Egyesület tagjaira minden alkalommal számíthatunk, akár veszélyes kutyákat kell elhelyezni, akár a gyepmesteri telepen elhanyagolt kutyák szőrét megnyírni. 

Összefoglalva

Az Egyesület szigorú és következetes pénzpolitikát folytat a lehetőségeken belül, így hosszútávú működése is biztosított. Az SZJA felajánlások összege jelentősen befolyásolja a távlati tervek megvalósíthatóságát. A 2016. évben továbbra is cél a korábbi tevékenységek minél hatékonyabb folytatása, tag- és önkéntes toborzás. Fontos lenne az ideiglenes befogadók számának növelése is, azonban ezen a területen jelentős változások láthatóan nem történnek, a lakosság nagy része továbbra sem tekint társállatként a kutyákra, így a leadások száma is átlagos szinten marad. Jelentős probléma térségi szinten is a felelőtlen szaporítás, melynek eredménye részben a genetikailag problémás, fizikailag beteges, ideggyenge egyedek megjelenése, amelyek veszélyt jelentenek a környezetükre; másrészt a helyi örökbefogadások alacsony száma, és egyben az ajándékba kapott és/vagy genetikailag beteg kutyák nagy részének leadása, mely a gyepmesteri telep és az egyesület anyagi terheit növeli.

Az egyesület 2015. évi pénzügyi adatai: 

Bevétel összesen: 1.633.652 Ft

részletezve: 

tagdíj 134.000 Ft

támogatás magánszemélyektől 843.595 Ft

támogatás cégektől 116.100 Ft

adománygyűjtő láda éves pénzadománya 363.390 Ft

Mosoly támogatás- 2015-ben 116.500 Ft

Önkormányzati támogatás 2015-ben 60.000 Ft

Kerekítés: 10 Ft

Kamatbevétel 57 Ft

Költségek összesen: 1.383.111 Ft

részletezve:

állateledel, táp 225.653 Ft

állatgyógyszer 108.625 Ft

etetőedények 8.120 Ft

egyéb anyag (kerítés, Raschel-háló, fertőtlenítő) 93.059 Ft

postaköltség 1.540Ft

kiküldetés: 86.100 Ft

egyéb igénybe vett szolgáltatás: 20.370 Ft

állat eü.- szolgáltatás 716.410 Ft

bank ktsg 24.741 Ft

szakkönyv 7.990 Ft

kisértékű tárgyi eszköz beszerzés : 55.480 Ft (6 db szájkosár, 1 db chipolvasó, 1 db gereblye)

továbbutalt támogatások: 35.000 Ft (Pro Canibus Alapítvány, SOS Snauzer Fajtamentő Egyesület)

egyéb ráfordítás, kerekítés: 23 Ft

2015.év működésének eredménye: nyereség 250.541 Ft

Szarvas, 2016. május 30.   

Dr. Kozák Adrienn Réka
elnök
SZKEK Állatvédő Egyesület

Hírek

Minta bejegyzés

Minta Cikk Teszt szöveg. Az első cikk tartalma. 1-2 összefoglaló mondat legyen mindenhol, hiszen használja a rendszer! Teszt szöveg Kövess minket a Facebookon!

Érdekel >>
Hírek

2015-ös tevékenységi beszámoló

  2015-ös tevékenységi beszámoló Az egyesület 2015. évi szakmai programja Az  Egyesület 2013.február 19. napjától jogosult ellátni a feladatait. Az  Egyesület a megalakuláskor megkezdett tevékenységeket

Érdekel >>
Hírek

Szarvasi Gyepmesteri Telep üzemeltetése

Szarvasi Gyepmesteri Telep üzemeltetése Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-i ülésén hozzájárult, hogy 2017. január 1. napjától a kóbor kutyák befogásával és az állati

Érdekel >>